Projekty z Wydziału Kultury

Kulturalna działalność MiserArt opiera się na tworzeniu i wytwarzaniu produktów sztuki użytkowej z elementów odpadowych, takich jak: stoły-ogrody, lampy, itp., które składają się na markę EcoBauhaus, prezentowaniu inkluzywnej sztuki zaangażowanej społecznie, organizowaniu koncertów, debat oraz warsztatów artystycznych, edukacyjnych oraz proekologicznych.

Stawiamy na design prowokujący do estetycznej transgresji i otwarcia na codzienny rozwój umiejętności, czyniąc z prozy życia doznania artystyczne. MiserArt jako przedsiębiorstwo społeczne angażuje w proces powstawania produktów osoby, dla których doświadczenia estetyczne czy kulturowe przestały być dostępne, a codzienny recykling stanowił jedyne źródło skromnych dochodów. Tym samym nasze produkty poza wartością stricte artystyczną zyskują wrażliwy wymiar.

Harmonogram warsztatów kompetencyjnych o tematyce związanej z ekologią, upcyklingiem, aranżacją przestrzeni, organizacją i realizacją wydarzeń artystycznych  dla członków Zespołu MiserArt mieszkających w „Domu Integracji” we Wrocławiu oraz 10 uczestniczek i uczestników wrocławskiej edycji programu Housing First – Najpierw Mieszkanie trwające od 3 do 5 godz. warsztatowych:
6-8.09.2023, 12-14.09.2023, 27-29.09.2023, 4-6.10.2023, 10-12.10.2023, 26-28.10.2023, 8-10.11.2023, 16-18.11.2023, 29.11-01.12.2023, 4-6.12.2023, 13-15.12.2023, 21-23.12.2023

Projekt finansowany jest ze środków Gminy Wrocław.

 

Kreatywne działania społeczno-zawodowe i artystyczne – Biosfera w oficynach MiserArt
01.01.2022 – 31.12.2022

Skip to content