Głównym działaniem podejmowanym w Ambulatorium Ulicznym jest prowadzenie systematycznego wsparcia wśród osób w sytuacji bezdomności poprzez działania edukacyjno-informacyjne dotyczące negatywnych skutków nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Ponadto, streetworkerzy prowadzą wśród nich działania z zakresu redukcji szkód zdrowotnych i psychicznych. Ze streetworkingiem związane jest funkcjonowanie Ambulatorium Ulicznego MiserArt z ambulansem medycznym. W MiserArt oraz w miejscach niemieszkalnych, do których docierają streetworkerzy oraz ratownicy medyczni (metoda outreach), świadczona jest pomoc osobom o utrudnionym dostępie do usług medycznych.
Projekt finansowany jest ze środków Gminy Wrocław.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content