Housing First

 

Metoda Housing First – Najpierw Mieszkanie została opracowana przez Sama Tsemberisa (profesora, psychologa klinicznego) i umożliwia szybki dostęp do stałego, samodzielnego mieszkania dla osób w sytuacji bezdomnych, cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz uzależnienia. Program nie wymaga udziału w leczeniu psychiatrycznym ani okresu trzeźwości jako warunku wstępnego wejścia do mieszkania. Wszystkie usługi wsparcia i leczenia oferowane są za pomocą działania skoncentrowanego na danej osobie. Program okazał się skuteczny także w przypadku osób doświadczających długoterminowej lub powtarzającej się cyklicznie bezdomności, które oprócz zapotrzebowania na inne rodzaje wsparcia, często nie posiadają żadnego oparcia społecznego, tj. możliwości uzyskania pomocy ze strony rodziny czy przyjaciół oraz są wykluczone ze swoich społeczności.

Sposób rozwiązywania problemów uczestników obejmuje:
1. Bezpieczeństwo i stabilność mieszkaniową.
2. Zdrowienie i dobrostan psychospołeczny.
3. Integrację społeczną.
4. Efektywność finansową.
W myśl ośmiu kardynalnych zasad programu Najpierw Mieszkanie:
1. Mieszkanie jest prawem człowieka.
2. Wyboru i kontroli dla użytkowników usług.
3. Oddzielenia mieszkania od leczenia.
4. Orientacji na powrót do dobrostanu.
5. Redukcji szkód.
6. Aktywnego zaangażowania bez przymusu.
7. Planowania zorientowane na człowieka.
8. Elastycznego wsparcie tak długo, jak jest potrzebne.

 

Projekt finansowany jest ze środków Gminy Wrocław.
Skip to content