https://patronite.pl/MiserArt/

© Copyright 2021 MiserArt

 

Pracownia Streetworkingu z Ulicznym Ambulatorium

MiserArt opiera się przede wszystkim na pracy streetworkerów. To właśnie wrażliwe i uważne spojrzenie na życie ludzi dotkniętych uliczną bezdomnością zainspirowało do stworzenia przestrzeni otwartej na nich i im przyjaznej. Od początku w MiserArt funkcjonuje pracownia streetworkingu związana z edytowanymi niemal rokrocznie projektami finansowanymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej („Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”, edycja 2011, 2012, 2013 pn. „HABITUS WYKLUCZONYCH. Z dworca do domu – między prewencją a perswazją”, 2015 pn. „Habitus wykluczonych w mikrosystemie wsparcia”). W ramach pracowni przeprowadzane są szkolenia, spotkania, podejmowane wspólnie przez zespół tematy oraz decyzje związane z pracą uliczną. W okresie zimowym, podczas funkcjonowania ogrzewalni przy ul. Gajowickiej 62 zapraszamy jej mieszkańców dwa razy w tygodniu na spotkania terapeutyczne z filmem i rozmową o uzależnieniach. Włączamy również osoby mieszkające w placówce w nasze działania warsztatowe i organizacyjne. Ze streetworkingiem związane jest funkcjonowanie Ulicznego Ambulatorium MiserArt z ambulansem medycznym. W MiserArt oraz w miejscach niemieszkalnych, do których docierają streetworkerzy z lekarzem (metoda outreach) świadczona jest pomoc osobom o utrudnionym dostępie do usług medycznych.