Oficyna Inspiracji – przysiądź się


Oficyna Inspiracji - MiserArt

Projekt „Oficyna inspiracji – przysiądź się” ma na celu wsparcie osób znajdujących się w kryzysie bezdomności oraz ich integrację z mieszkańcami miasta Wrocławia.  Projekt opiera się na aktywnym i partycypacyjnym udziale osób w kryzysie bezdomności, w taki sposób, że stają się oni nie tylko beneficjentami, ale i jego współtwórcami.

Punktem wyjścia jest organizacja serii warsztatów „Oficyna Inspiracji” – działań rzemieślniczo kreatywnych, których rezultatem będzie stworzenie przez osoby w kryzysie bezodmności z materiałów upcycklingowych przedmiotów, któr posłużą do aranżacji przestrzeni wokół cyklu oficyn MiserArt. Podczas serii warsztatów warsztatowicze zdobędą zarówno twarde umiejętności związane z fachem stolarskim (np. znajomość obsługiwania narzędzi stolarskich), jak i umiejętności miękkie (np. myślenie kreatywne). Następnym ważnym elementem projektu jest organizacja warsztatów-spotkań -„Przysiądź się” będących swoistą platformą umożliwiającą integrację osób w kryzysie bezdomności z wrocławską młodzieżą oraz lokalną społecznością wrocławskiego Nadodrza.

W ramach projektu zorganizowane zostaną wydarzenia osiedlowe „Otwarta oficyna – przysiądź się!” – otwarte dla mieszkańców wrocławskiego Nadodrza. Jedno wydarzenie planowane jest na lipiec 2022,  drugie na grudzień 2022 a trzecie na marzec 2023.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny w wysokości 27 952,39 EUR
#aktywniobywatelegranty #aktywniobywatelefunduszregionalny #oficynainspiracji #MiserArt

Czas trwania: 01.11.2021-31.03.2023
Kontakt: miserart@gmail.com
Skip to content